Ambtelijk secretaris – OR

Onderwerpen die aan bod komen

Rol en positie van de ondernemingsraad

Rol en positie van de ambtelijk secretaris, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken

Besluitvorming binnen organisaties

Wet op de Ondernemingsraden en ARBOwet

Eisen aan OR-reglementen en -convenanten

OR-verkiezingen

Communicatie en communicatiemiddelen binnen de ondernemingsraad

Informatiestromen binnen de ondernemingsraad, terugkerende onderwerpen en archiveren hiervan

Organiseren van de OR-vergaderingen en de rol van de ambtelijk secretaris

De verschillende teamrollen binnen de ondernemingsraad

Nieuwe organisatievormen en de betekenis voor medezeggenschapsstructuren

Advies- en instemmingsbrieven

Fusie- en reorganisatietrajecten

Het verkiezingsreglement

Het communicatieplan en inzet van (moderne) communicatiemiddelen

Communicatietechnieken voor een optimale communicatie tussen betrokkenen

Analysemodellen om OR-thema’s, voorgenomen besluiten en notities te analyseren

Inrichting van een efficiënte en effectieve vergadering

Gebruik van moderne, digitale vergadertechnieken

Groepsdynamica