Disclaimer Office Management Noord Nederland (OMNN)

OMNN:

  • Streeft ernaar dat de informatie op de website en door ons op Social Mediaplatforms geplaatst, zo zorgvuldig en actueel mogelijk weergeven is.
  • Spant zich in voor een goede toegankelijkheid om de informatie te kunnen vinden.
  • Behoudt het recht om zonder aankondiging de informatie op de website te wijzigen.

OMNN is niet aansprakelijk voor:

  • onjuistheden in de gegevens of achterhaalde informatie die op de website staat of door ons via Social Media wordt gedeeld.
  • wanneer er sprake is van storingen/onderbrekingen van fouten en vertragingen tijdens het verstrekken van de informatie.
  • de inhoud van websites of Social mediaplatforms, waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, omdat dezen door derden worden onderhouden.
  • directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortkomt uit het gebruik van websites of Social Media en/of de informatie die hier op staat.

Wij vragen u om contact op te nemen met OMNN indien u onjuiste informatie aantreft of vragen heeft naar aanleiding van deze informatie. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar OMNN via het e-mailadres info@secretaressehogeschool.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat de naar OMNN verstuurde e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

OMNN behoudt zich het auteurs- en portretrecht op deze website voor. Het is niet toegestaan de informatie of afbeeldingen op deze website geheel of gedeeltelijk, zónder schriftelijke toestemming van OMNN, op enigerlei wijze over te nemen dan wel te verspreiden.

De informatie van deze website en op de disclaimer valt onder het Nederlands Recht.

Assen, 2021