Veelgestelde vragen

Op onze eigen locatie in Assen. Wij beschikken zelf over een prachtige trainingsruimte die uiterst geschikt is voor het geven van de lessen.

Je krijgt een certificaat. Wij zijn niet gecertificeerd om een diploma uit te reiken. Wanneer wij dit wel willen, dienen wij aan bepaalde voorwaarden te voldoen die opgelegd zijn door de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit betekent tevens dat wij ons moeten houden aan bepaald lesmateriaal waarvan wij vinden dat dit niet past bij de kennis waarover de huidige secretaresse dient te beschikken.

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 2950,00. Dit is inclusief een DISC-profiel. De kosten voor alleen het deel van mbo+ naar hbo, mits vrijstelling gegeven wordt, bedraagt € 1850,00. Alle genoemde bedragen zijn inclusief materiaal en catering maar exclusief btw.

Het is niet mogelijk om vrijstelling te krijgen. De opleiding bieden wij als één geheel aan. 

Dat is mogelijk. Dit kan in uiterlijk zes termijnen. De eerste termijn dient voor de eerste lesdag op onze rekening te staan. Je krijgt één factuur. Je dient zelf bij te houden dat de betalingen worden voldaan.

Dit is een persoonlijkheidsanalyse die een diepgaand inzicht geeft in je eigen persoonlijks stijl en in die van anderen. De letters staan voor dominant, invloedrijk, consciëntieus en stabiel. Er worden situaties geschetst waarin je aangeeft hoe je zou reageren. Aan de hand van je antwoorden wordt je profiel geschetst. De beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Nee. Tijdens de opleiding stel je een portfolio samen. Wanneer deze is goedgekeurd aan het einde van de opleiding, ontvang je je certificaat.

Niet specifiek als secretaresse. Je dient wel de beschikking te hebben over een mbo denk- en werkniveau en de basiskennis van het Office-pakket en de talen Engels en Nederlands.

Dit is een zelfstandige opleiding specifiek voor secretaresses.

Het lopen van een stage is geen onderdeel van de opleiding. Er zijn wel praktijkopdrachten maar deze worden in de les zelf uitgevoerd.