Geslaagd Secretaressehogeschool 2021

Het afgelopen coronajaar hebben wij 4 deelnemers gehad. Wij hebben hen gevraagd om hun ervaringen. Dit is wat ze meenemen in hun verdere loopbaan:

Sabrina: “Je ontvangt gerichte tips en tricks die je meteen op de werkvloer kunt toepassen.” “Je leert anders kijken naar teksten en op een andere manier communiceren. Daarin zijn de kernwaarden effectiviteit en met respect voor de ander.” “Welke werkzaamheden horen bij mijn rol en welke niet. Ook heb ik geleerd om goed te kijken welke werkzaamheden processen ophouden en welke juist het proces kunnen versnellen, zodat ik betere keuzes maak in welke werkzaamheden prioriteit verdienen.”

Karin: “Ik heb een goed inzicht gekregen in een aantal vaardigheden en welke kennis ik nog verder kan en wil verdiepen.” “welke vaardigheden zijn voor mij van belang om slimmer te werken en zo stress te verminderen of zelfs te voorkomen.”  “ik realiseer me nu pas hoeveel mogelijkheden er zijn om techniek toe te passen in mijn werkzaamheden en hoeveel tijd en gemak dat oplevert.”

Hiske Anja: “Ik ben me bewuster hoe ik een boodschap/mail schrijf, wat ik wil vertellen zonder teveel (moeilijke) woorden te gebruiken.” “Hoewel ik al kennis had van slimmer werken, heb ik nu ook meer inzicht hoe ik dat in de praktijk kan inzetten.” “Tips en trucks die ik vanuit een zakelijk oogpunt heb opgedaan, kan ik ook op persoonlijk vlak inzetten.”

Akke: “Ik heb inzicht gekregen in welk soort type ik ben, en daarmee kan ik makkelijker bepalen welke tools goed bij mij passen. Ook realiseer ik me nu nog beter hoe ik op welke manier met anderen het beste kan communiceren.” “In het begin had ik het gevoel ‘is dit het nou’. maar al snel kwam er meer verdieping en moest ik er echt wel even moeite voor doen.” “Het goed ontvangen en geven van feedback lukt alleen door begrip voor elkaar te hebben en je te kunnen verplaatsen in elkaars standpunt. De beleefdheidsvorm is ook van belang bij je goed uitdrukken in het Engels.”